Kaynaklar

Yararlanılan Kaynaklar

BURSEVİ, İsmail Hakkı, (2008), Ruhu’l Beyan, Erkam Yayınları, İstanbul, 23 cilt.

ÇANTAY, Hasan Basri. (2011), ‘Kur’an-ı Hakim ve Meal-i Kerim. Dergah Ofset, İstanbul, Akit Gazetesinin okurlarına hediyesi. 3 cilt.

ÇELİK, Ömer, (2013), Hakkın Daveti, Kur’an-ı Kerim Meali ve Tefsiri, Erkam Yayınları, İstanbul, 5 cilt.

DEMİRCİ, Muhsin. (2017). Kur’an Tefsirinde Farklı Yorumlar. MÜ. İlâhiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 1. Baskı. İstanbul, 3 cilt.

DÖNDÜREN, Hamdi.(2003), İnsanlığa Son Çağrı, Kur’an-ı Kerim Meal, Tefsir, Ansiklopedik İndeks. Yeni Şafak Gazetesi Kültür Armağanı. İstanbul, 2 cilt.

FEYİZLİ, Hasan Tahsin. Feyzü’l Furkan, Açıklamalı Kur’an-ı Kerim Meali, serveriletisim.com ve iskenderpasa.com, Haziran 2014 versiyonu.

HAVVA, Said. (1990), El Esas Fi ‘t Tefsir, Şamil Yayınevi, İstanbul, 16 cilt.

HİCAZİ, Muhammed Mahmud. (Tarihsiz). Furkan Tefsiri / et Tefsiru’l Vâdıh. İlim Yayınları, İstanbul. 5 cilt.

KARAGÖZ, İsmail. (2020). Kur’ân’ın Anlamı ve Tefsiri. Açıklama ve Kırık Meâl. Kar Yayınları. 1. Baskı, Ankara.

KARAMAN, Fikret, İsmail KARAGÖZ, İbrahim PAÇACI, Mehmet CANBULAT, Ahmet GELİŞGEN, İbrahim URAL. (2009). Dini Kavramlar Sözlüğü. Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, (Yeni Şafak Gazetesi Kültür Armağanı.)

KARAMAN, Hayrettin; Mustafa ÇAĞRICI, İbrahim Kâfi DÖNMEZ, Sadrettin GÜMÜŞ.(2007), Kur’an Yolu, Türkçe Meal ve Tefsir, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara. 5 cilt.

KISA, Mahmut. (2013). Kısa Açıklamalı Kur’an-ı Kerim Meâli. Armağan Kitaplar, Konya. 1 cilt.

KUTUB, Seyyid. (2003). Fi Zılâli’l Kur’an. Dünya Yayıncılık, İstanbul. 10 cilt.

MEVDUDİ, Ebu’l A’la, Tefhimü’l Kur’an, (1986), İnsan Yayınları, İstanbul, 7 cilt.

ÖZEK, Ali, Hayrettin KARAMAN, Ali TURGUT, Mustafa ÇAĞRICI, İbrahim Kafi DÖNMEZ, Sadrettin GÜMÜŞ. (1993), Kur’an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 1 cilt.

TÜRKİYE DİYANET VAKFI, (1988- 2014) İslam Ansiklopedisi, İstanbul. 44 cilt vd.

es SÂBÛNİ, Muhammed Ali, (1426, 2006), Safvetü ‘t Tefasir, El Mektebetül Asriyye, Beyrut, 3 cilt.

es SAVİ, Eş Şeyh Ahmed. Es Savi, Ale’l Celaleyn. Bi Matbaati Dari İhyai ‘l Kütübi’l Arabiyye,  4 cilt.

YASDİMAN, Necla. (2010). Kur’an Tahlili, İzmir, 6 cilt vd.

YAZIR, Elmalılı Muhammed Hamdi, Hak Dini Kur’an Dili. Azim Yayıncılık, Feza Gazetecilik A.Ş. Basımı, Tarihsiz. 9 cilt.