Takdim

Değerli Kardeşim/Kardeşlerim,

Bu çalışma, geçmişi yirmi yıla uzanan ‘Kur’an Halkası’  toplantılarının bir ürünüdür. Sizlere takdim edilen ‘Kur’an-ı Kerim Tefsiri’ çalışmamız,  aşağıda listesi sunulmuş olan muhtelif tefsirlerden alıntılardan ibarettir.

Ağustos 2014 itibariyle, ‘Kur’an Halkası’nda takrir edilmiş 15. Cüz sonuna kadar olup, Aralık 2014 sonuna kadar, yazım işlemi tamamlanarak, sizlerin istifadesine sunulabilecektir, inşaallah. 15. Cüzden sonraki kısımlar, ileri tarihlerde peyderpey yüklenecektir. Cenab-ı Hakk tamamlamayı, gereği gibi istifade etmeyi ve amel etmeyi nasip etsin, amin.

Bu çalışmamız, muhtelif tefsirlerden alıntılardan ibaret olup, çok fazla detaya girmemeye özen gösterdik. Şüphesiz, yararlandığımız tefsirler mutlaka –kendi metodolojileri çerçevesinde- ayetleri en iyi şekilde tefsir etmişlerdir. Fakat biz, yararlandığımız tefsirleri mukayese ederek, konuyu en iyi şekilde izah eden tefsirden alıntı yapmaya gayret ettik.

Tefsirlerden alıntılar yaparken, tefsiri yazanın şahsı değil, beyan ettiği yorumu / yorumları esas aldık. Akılda kalabilecek, vurgulu ifadeleri alıntılamayı tercih ettik.  

Meal olarak, Prof. Dr. İsmail KARAGÖZ hocamızın tefsirindeki meal ve Dr. Hasan Tahsin FEYİZLİ’nin ‘Feyz ‘ül Furkan’ –Kur’an-ı Kerim Meali – ‘nin ‘serveriletisim. Com ve iskenderpasa.com’ daki versiyonlarından –meal açıklamaları ile birlikte – aynen adapte ettik. Meal dipnotları için, ayrıca bir link açtık. Konu başlıklarında ise çok büyük bir oranda ‘Rûh‘ul Beyan’  tefsirinden yararlandık.

İnternet sitemizin hemen yan tarafta görebileceğiniz gibi, yararlı olabileceğini düşündüğümüz birkaç link açmış olduk. Birincisi, ‘Fihrist’  olup, ‘Feyz ‘ül Furkan’dan aynen adapte ederek, tefsir kapsamında ilaveler yaptık. Bir başka linkimiz, ‘Emirler ve Yasaklar’dır. Giderek genişleyecek olan bu linkimiz, Yüce Rabbimizin emirlerini, yasaklarını vb. sürekli aklımızda tutmayı, mümkünse –kısmen de olsa – ezberlemeyi hedeflemektedir.  İnşaallah ileride, daha başka linklerimiz de ilave edilecektir.

Temennimiz, ‘İlahi Mesaj’  tüm dünyaya yayılsın. İnternete ulaşabilen herkes, istifade etsin. Lütfen tanıdıklarınıza duyurunuz, tavsiye ediniz. Dost sohbetlerinde, misafirliklerde ‘Mübarek Kur’an’ gündemimiz olsun.  

Sizlerden görüş, öneri, tenkit… vb. leri bekliyorum.

Bu mütevazı çalışmamızda, dünyevi hiçbir beklenti içinde olmadığımızı, sırf Allah rızâsını kazanalım, düşüncesinde olduğumuzu belirtmek isterim.  Sizlerden hayır dualarınızı beklerim.

Aşağıda belirttiğimiz yararlandığımız kaynakların başta müellifleri olmak üzere, hazırlanmasında emeği geçenlerin tamamına – çaycısından, süpürgecisinden, yazıcısına kadar – hayatta olanlarına hayırlı, bereketli ömürler diler, Cenab-ı Hakk’ın hüsn-ü hatimeler nasip etmesini temenni eder, vefat etmiş olanlara ‘firdevs cennetleri’ nde birlikte olmayı – tefsirim. Com’dan yararlananların tamâmı dahil olmak üzere – niyaz ederim. 

‘Kur’an-ı Kerim Tefsiri – Alıntılar –  çalışmamızda emeği geçen tüm kardeşlerimize teşekkürü bir borç bilirim. Cenab-ı Hakk, bu çalışmayı tamamlayabilmeyi nasib etsin. Amin.

11 Şevval 1435 / 8 Ağustos 2014

Mehmed SELMAN